Η εταιρεία 24 ώρες υδραυλικοί αναλαμβάνει την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης καθώς και την αποσύνδεση της εγκατάστασής σας από παλαιό βόθρο και τη σύνδεσή της σε υπόνομο (αντεπίστροφα – ΚΛΑΠΕ).

Διαθέτουμε όλες τις μάρκες αντλιών για όλες τις ανάγκες σας!

Επιπλέον, με εξειδικευμένα συνεργεία και μηχανήματα αναλαμβάνει αποφράξεις αποχετεύσεων, φρεατίων, σωλήνων, νεροχυτών, λουτρών, λεκανών και σιφονιών.