Με εξειδικευμένα συνεργεία, η εταιρεία 24 ώρες υδραυλικοί αναλαμβάνει τοποθετήσεις, επισκευές και συντηρήσεις σε λέβητες κάθε είδους, σώματα θέρμανσης και κυκλοφορητές, παρέχοντας άμεση, υπεύθυνη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση σε όλη την Αθήνα και την Ελλάδα.

Ειδικότερα τοποθετούμε,
​επισκευάζουμε και συντηρούμε:

  • Αποξήλωση παλαιού λέβητα & εγκατάσταση νέου
  • Λέβητες (πετρελαίου, αερίου, πέλλετ, ξύλου)
  • Σώματα πάνελ & κλασικά
  • Κυκλοφορητές (δίκτυα για ηλιακά & θέρμανση)
  • Αντλίες – Πιεστικά
  • Καυστήρες
  • Ηλεκτροβάνες, Αυτονομίες